dissabte, 10 d’octubre de 2009

El web i.de.a. Diagonal s’anima

No sé si a la dinàmica del web i.de.a Diagonal se li ha aplicat una mena de “jornada de reflexió” mentre els ciutadans podien efectuar els seus suggeriments, limitant la capacitat participativa en el que fa referència a les possibilitats d’intercanvi d’opinions entre els interessats, però un cop finalitzada aquesta fase del procés el web ha experimentat un gir important en el que aquí ens ocupa, les possibilitats de les TIC en aquests tipus de consultes.

Des de la primera pàgina del web

2

es pot accedir a un nou blog que s’ha incorporat (sense adreça pròpia, pel que no es pot transcriure) amb la següent capçalera:

4

A la “pàgina principal” es presenten novament els tres documents en format pdf que varen sustentar les sessions presencials d’informació sobre l’actual Diagonal, als que ens vàrem referir en una entrada anterior (ubanisme, mobilitat i comerç). En aquest cas, però, l’enllaç a aquest document va precedit d’un resum sobre les seves conclusions, pel que les dades que conformen majoritàriament els documents pdf resulten més entenedores pel públic en general, superant així en part la mancança que en aquella entrada posàvem de relleu.

A la pàgina de “noticies” es presenta un resum de com s’ha instrumentat fins el moment el procés participatiu, recollint l’opinió dels ciutadans en uns qüestionaris que també hem comentat amb anterioritat.

Una de les novetats importants, als nostres efectes i més enllà del paper informatiu del blog fins ara apuntat, està en la tercera pàgina de blog, l’anomenada “i.dee.s rebudes”. En ella es recull una primera entrada amb nou de les aportacions fetes, sobre la que es pot fer un comentari, com en la majoria d’entrades d’un blog. Donada la diversitat d’opinions recollides en aquesta entrada, potser hagués estat millor efectuar una entrada per a cada opinió, de manera que els comentaris poguessin ordenar-se juntament amb l’opinió a la que facin referència.

Finalment, quant les pàgines del blog, a la darrera, “contacte”, s’ofereix una adreça de correu electrònic per a contactar amb els organitzadors del procés, que prometen contestar en 48 hores.

A la columna dreta de cada pàgina, s’hi troben seccions habituals en molts blogs. El primer apartat permet remetre’ns directament als documents pdf esmentats més amunt, descriptius de la situació actual de l’avinguda. El segons presenta la possibilitat de sindicació de continguts a través d’RSS amb les entrades o comentaris del blog. El tercer, “enllaços” s’ofereixen accessos a diverses webs més o menys oficials que es refereixen al tema, entre elles la de “Blog Barcelona” que ja fou discutida aquí amb anterioritat. En la quarta, sota el títol “parlen de Idea Diagonal” hi ha un vincle amb un article del diari “La Vanguardia” i un amb el blog d’un servidor (versió WordPress), detall que s’agraeix. La darrera secció d’aquesta columna dreta resulta també especialment interessant, ja que permet enllaçar amb tres iniciatives semblants de participació sustentada en la Xarxa desenvolupades a Berlin, Glasgow i Londres, pel que a més de resultar pràctic pels propòsits municipals, pot ajudar a augmentar el coneixement d’aquests tipus de procés.

Animo des d’aquí als lectors a aprofundir una mica en les possibilitats d’aquest nou blog dins el web i.de.a. Diagonal, que si no estic equivocat, porta només cinc dies de funcionament. Ara sí que pot començar a parlar-se d’una eina que més enllà de la informació pot fomentar el debat sobre la remodelació de la Diagonal. Necessitat més opinions de les que han formulat els ciutadans, no només les nou fins ara representades, i, sobretot, la participació dels que estiguin interessats en la iniciativa.

1 comentari:

  1. Incorporo en l'apartat i.de.a. Diagonal l'enllaç directe amb aquest blog.

    ResponElimina